Siang-lâu Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu

Siang-lâu Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu (雙流國家森林遊樂區) sī ūi-tī Tâi-oân Pîn-tong-koān Sai-chú-hiong ê kok-ka sim-lîm iû-lo̍k-khu.