Siau-hông

Siau-hông (消防) sī tùi hóe-sio ê ī-hông kap kiù-chai. M̄-koh it-poaⁿ chèng-hú ê siau-hông tan-ūi tû-liáu kiù-hóe, mā ū kî-tha kiù-chai ê gia̍p-bū.

Siau-hông-tūi kiù-hóe.