Silvio Berlusconi (1936 nî 9 goe̍h 29 ji̍t – 2023 nî 6 goe̍h 12 ji̍t) sī Í-tāi-lī ê khì-gia̍p-ka kiam chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1993 nî sêng-li̍p Forza Italia chit ê tiong-ng-oá-iū ê chèng-tóng, pēng-chhiáⁿ ùi 2001 nî kàu 2006 nî tam-jīm hit-kok ê chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ. Jīm-lāi hoat-seng chin chē cheng-gī. 2006 nî ê tāi-soán i chhoā--ê Chū-iû ê Chhù (Casa delle Libertà) liân-bêng sió-su Romano Prodi ê chó-phài liân-bêng, tì-tio̍h i m̄-khéng thiat-té jīn-su.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Silvio Berlusconi