Sinŭiju Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu

Sinŭiju Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu (Tiâu-sián-gí: 신의주특별행정구/新義州特別行政區) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê 1 ê tē-khu.

Sinŭiju Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Pang-bô͘:Sinŭiju