Sin-pêng Î-cho̍k Tāi-cho̍k Chū-tī-koān

Sin-pêng Î-cho̍k Tāi-cho̍k Chū-tī-koān (新平彝族傣族自治縣) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng Gio̍k-khe-chhī ê chi̍t ê chū-tī-koān.