Sin-tek Chhī-li̍p Po-lê Kang-gē Phok-bu̍t-koán

Sin-tek Chhī-li̍p Po-lê Kang-gē Phok-bu̍t-koán (新竹市立玻璃工藝博物館) sī chi̍t keng ūi-tī Tâi-oân Sin-tek-chhī ê phok-bu̍t-koán, tī Sin-tek Kong-hn̂g ê sai-pak-pêng.

Po-lê Kang-gē Phok-bu̍t-koán

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái