Sin-tiàm-ke (新店街) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi 1920 nî siat ê Tâi-pak-chiu koán-lāi ê hêng-chèng-khu, goân-lâi sī Sin-tiàm-chng, 1943 nî kái Sin-tiàm-ke.