Sin Put-hāi

Sin Put-hāi (申不害), chun-chheng Sin-chú (申子), Tiong-kok Chiàn-kok sî-tāi Tēng-kok Kiaⁿ-ip (京邑) ê lâng, Tēⁿ-kok khì hō͘ Hân-kok siau-bia̍t liáu-āu chiâⁿ-chò Hân Chiau-hâu ê cháiⁿ-siòng, sī Tiong-kok Hoat-ka "su̍t-phài" (術派) ê tāi-piáu jîn-bu̍t.