Sin Sè-kài

Sin Sè-kài (Eng-gí: New World) ia̍h Sin Tāi-lio̍kAu-chiu-lâng tuì Toā Hâng-hái Sî-tāi sin hoat-kiàn thó͘-tē ê chheng-hō͘, pau-hâm Pak Bí-chiu, Lâm Bí-chiu kap Tāi-iûⁿ-chiu.

Chheⁿ-sek pō͘-hūn sī Sin Sè-kài

Kap Sin Sè-kài tuì-péng ê koan-liām sī Kū Sè-kài ia̍h Kū Tāi-lio̍k.