Sinkansen (新幹線 / しんかんせん) sī Ji̍t-pún ê ko-sok thih-lō͘, hun gō͘-ê JR kong-si lâi keng-êng. 1964 nî tùi Tôkyô kàu Ôsaka ê Tôkâidô Sinkansen khai-thong, hit-tong-sî ê sok-tō͘ ū 210 km/h. Hiān-sî Sinkansen lóng-chóng ū 2,459 km ê lō͘-sòaⁿ, it-poaⁿ ê sok-tō͘ ū 300 km/h; chhì-giām sok-tō͘ ū 443 km/h. Sinkansen ê chû-phû lia̍t-chhia (maglev) pó-chhî sè-kài kì-lo̍k 581 km/h.

E5-hē tiān-chhia.
Sinkansen hoé-chhia-thâu

Hiòng-gōa liân-kiat siu-kái