Siong-hân-chèng

Siong-hân-chèng (eng. Typhoid fever), mā kóng Tn̂g-chek-hu-su (腸窒扶斯, tiông-), sī chi̍t khoán sè-khún kám-jiám, pēⁿ-goân sī Salmonella typhi.

It-poaⁿ ê chèng-thâu pau-koat ū hi-jio̍k, pak-tó͘-thiàⁿ, piān-pì kap thâu-thiàⁿ chē khoán.