Sit-goe̍h (蝕月) sī chi̍t chióng goa̍t-siòng, tī goe̍h-niû ūn-hêng chìn-ji̍p Tē-kiû pún-iáⁿ ê sî-chūn só͘ hoat-seng ê hiān-siōng. Sit-goe̍h chhut-hiān sî, tī Tē-kiû téng ê koan-chhek-chiá bô-hoat-tō͘ khoàⁿ tio̍h choân-pō͘ ia̍h-sī pō͘-hūn ê goe̍h-niû.

Sit-goe̍h