Sitting Bull

Sitting Bull (Eng-gí ì-sù: "chē--leh ê gû-káng"; 1890 nî 12 goe̍h 15 – c. 1831 nî), Lakota-gí siá Tȟatȟáŋka Íyotake, mā hō Húŋkešni, sī Hunkpapa Lakota ê thâu-lâng, pat niá-chhōa tùi Bí-kok chèng-hú ê hoán-khòng.

1885 nî siòng-phìⁿ