Slogan sī chi̍t khoán phiau-gí, ēng lâi piáu-ta̍t chi̍t-ê siūⁿ-hoat ia̍h sī bo̍k-phiau, hō͘ thoân-thé ê sêng-oân thang chiàu-chò.