Sng-hòa a-lú-mih(II)

Sng-hòa a-lú-mih(II), mā hō it-sng-hòa a-lú-mih, sī a-lú-mih kap sng-sò͘ ê hòa-ha̍p-bu̍t, hòa-ha̍k-sek AlO.

Sng-hòa a-lú-mih(II)
Hō-miâ
IUPAC hō-miâ
aluminium(II) oxide
Kî-tha hō-miâ
aluminium monoxide
oxidoaluminium
oxoaluminum
Sek-pia̍t-hō]
3D model (JSmol)
ChEBI
ChemSpider
349
Sèng-chit
AlO
Mole chit-liōng 42.98 g/mol
Tû-liáu te̍k-pia̍t chí chhut, chu-liāu sī kun-kù bu̍t-chit ê piau-chún chōng-thài (tī 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☒N cha-chèng (☑Y☒N sī siáⁿ ?)
Infobox chham-chiàu