Soa-lak-khu

(Tùi Soa-la̍k-khu choán--lâi)
Soa-la̍k-khu (Soa-lak-khu)
沙轆區
(沙鹿區)
Soa-la̍k-tkhu
Ki-pún chu-liāu
Jîn-kháu 80,724 (2010 nî 1 goe̍h)
Hō͘-sò͘ 23,096
Biān-chek 40.4604 km²
Hêng-chéng koán-lí
Téng-kip Khu
Téng-koân Tâi-tiong-chhī
Ē-té 21 lí

Soa-la̍k-khu, Soa-lak-khu (Hàn-jī: 沙轆區), chèng-sek Hàn-jī miâⁿ kah Hoâ-gí iōng ê sī "沙鹿區", sī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê 1 ê khu.