Soan-sè (宣誓) sī chi̍t ê lâng ia̍h-sī chi̍t ê thoân-tūi chún-pī beh tam-jīm bó͘ chi̍t ê jīm-bū ia̍h-sī chham-ka bó͘ chi̍t ê cho͘-chit ê sî, tī gî-sek tiong kong-khai kóng chhut piáu-sī koat-sim ê ōe-gú.

Lyndon Johnson soan-sè chiū-chit Bí-kok chóng-thóng