Spaghetti

Spaghetti (Í-tāi-lī-gí ho͘-im: [spaˈɡetti] "su-pa-gé-tih") sī chi̍t khoán tng-tiâu--ê, sè-kho͘--ê , sǹg sī pasta ê chi̍t chióng, sī thoân-thóng Italia liāu-lí.