St. Gallen Chiu

St. Gallen (SG) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húSt. Gallen, koaⁿ-hong gí-giânTek-gí, jîn-kháu ū 461,810, thó͘-tē bīn-chek 2026 km², 1803 nî ka-ji̍p liân-pang.

St. Gallen Chiu ê ūi-tì.