Staten IslandNew York Chhī ê chi̍t-ê borough; mā-sī New York Chiu ê chi̍t-ê kūn, hō-chòe Richmond County. Staten Island tī Brooklyn ê sai-lâm-pêng, jîn-kháu ū tāi-io̍k 487,407.

Queens ê ūi-tì.