Steve Ballmer

Steven Anthony Ballmer (1956 nî 3 go̍eh 24 hō chhut-sì) sī Bí-kok ê khì-gia̍p-ka, Microsoft tùi 2000 nî 1 go̍eh khai-sí ê siú-se̍k chip-hêng-tiúⁿ (CEO)[1]. 2008 nî Forbes pâi-miâ thong-sè-kài tē 42 hó-gia̍h ê lâng, tāi-iok ū 150 ek bí-kim ê châi-sán.

Steve Ballmer (2007)

Chham-khó chu-liāuSiu-kái