Su-lia̍h-chiá sī hông chhiáⁿ--khì chham-ka hái-chiàn oa̍h-tāng ê hái-chha̍t chûn he̍k-chiá jîn-oân. In it-poaⁿ keng-kòe chèng-hú ê su-lia̍h hí-khó, ē-tàng tùi gōa-kok sè-le̍k ê chûn-lām hoat-tōng kong-kek he̍k-chiá chiàm-iú.