Sukarno (kū-sek pheng-im Soekarno; 1901 nî 6 goe̍h 6 ji̍t – 1970 nî 6 goe̍h 21 ji̍t), Ìn-nî tē 1 jīm chóng-thóng (1945 kàu 1967 nî). I chhoā Hô-lân Tang Ìn-tō͘ ê toā pō͘-hūn tùi Hô-lân to̍k-li̍p.

Sukarno

I ê ē-kha-chhiú Suharto chiong-kun tī Bí-kok ê chi-chhî-hā hoat-tōng kun-piàn sêng-kong.

Megawati sī i ê cha-bó͘-kiáⁿ.