Suleyman 2-sè

(Tùi Suleiman 2-sè choán--lâi)
"Suleiman 2-sè" choán kòe chia, lēng-gōa chhiáⁿ khoàn Suleiman 2-sè (Pho-su).

Suleyman 2-sè (Türkiye-bûn: II. Süleyman; 1642 nî 4 goe̍h 15 ji̍t – 1691 nî 6 goe̍h 23 ji̍t) sī Osman Tè-kok ê tē-20 tāi Sultan; tī 1687 nî kàu 1691 nî chāi-ūi.

Suleyman 2-sè ê oē-siōng.