Suwon Chhī (Hàn-jī: 水原市; Ko-lê-jī: 수원시) sī Hân-kok Gyeonggi Tō ê siú-hú, ūi-chāi tang-keng 127-tō͘ kah pak-úi 37-tō͘, i-ê jîn-kháu tāi-iok 100-bān lâng. Suwon Chhī iū-koh hun-chòe Gwonseon Khu, Yeongtong Khu, Jangan Khu kah Paldal Khu.

Suwon Chhī ê hêng-chèng-khu ūi-tì.

Suwon Chhī siōng chhut-miâ-ê le̍k-sú kó͘-chekHôa-siâⁿ (華城).