Ji̍t-pún sî-tāi ê Tâi-lâm Ūn-hô

Tâi-lâm Ūn-hô (台南運河) sī Tâi-lâm-chhī Gō͘-kî Tiông-ōe-khu liân-chiap Tâi-lâm kū chhī-khu kap An-pêng-káng chi-kan ê chi̍t tiâu ūn-hô.