Tâi-oân Chúi-nî (台灣水泥), kán-chheng Tâi-nî (台泥), sī Tâi-oân ê chi̍t keng í chúi-nî seng-sán ûi-chú ê khòng-gia̍p kong-si.

Tâi-oân Chúi-nî toā-lâu