Tâi-oân Siā-hōe Keng-chè-sú Choân-chi̍p

Tâi-oân Siā-hōe Keng-chè-sú Choân-chi̍p (臺灣社會經濟史全集) sī Hirayama Isao só͘ pian--ê chi̍t thò sú-iōng keng-chè-ha̍k lí-lūn chò hun-sek ê le̍k-sú gián-kiù kiam chu-liāu chéng-lí kap hoan-e̍k, chhut-pán-chiá sī Tâi-oân Keng-chè-sú Ha̍k-hōe.

Siong-koanSiu-kái