Tâi-oân Tâi-lâm Kaⁿ-ga̍k

Tâi-oân Tâi-lâm Kaⁿ-ga̍k (臺灣臺南監獄) sī tī Tâi-oân Tâi-lâm-chhī Kui-jîn-khu ê chi̍t-ê kaⁿ-ga̍k, chú-iàu siu-iông lâm-sèng ê tāng-hêng-hōan, lúi-hōan kap chài-hōan.

Liân-kiat Siu-kái