Tâi-oân Tâi-pak Khàn-siú-só͘

Tâi-oân Tâi-pak Khàn-siú-só͘ (臺灣臺北看守所) sī tī Tâi-oân Sin-pak-chhī ê chi̍t-ê khàn-siú-só͘, chú-iàu siu-iông Tâi-pak Tē-hng Hoat-īⁿ kap Pang-kiô Tē-hng Hoat-īⁿ sím-lí àn-kiāⁿ ê pī-kò.

Liân-kiatSiu-kái