Tâi-oân chè-chō

Tâi-oân chè-chō (hàn. 臺灣製造; eng. Made in Taiwan; MIT) sī piáu-sī sán-phín tī Tâi-oân chè-chō ê seng-sán kok-chè piau-chhiam. Tòe Tâi-oân keng-chè ê sêng-tióng, chē-chē sán-phín téng-bīn khai-sí chhut-hiān Tâi-oân chè-chō ê piau-chhiam; ùi 1980 nî-tāi ê pháng-chit-phín, sok-ka chhit-thô-mi̍h kap thih-bé, kàu 1990 nî-tāi ê pit-kì tiān-náu kap tiān-náu cheng-phìⁿ, kin-kì 2006 nî ê chu-liāu, sè-kài siōng ū 80% í-siōng ê pit-kì tiān-náu sī Tâi-oân chè-chō.[1]

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó bûn-hiànSiu-kái

  1. Lee, Sheena (Dec 26, 2006). "Innovation, design freshen "Made in Taiwan" tech label". reuters.com. Aug 2014 khòaⁿ--ê.