Tâi-oân siā-hōe ūn-tōng thoân-thé lia̍t-toaⁿ

Tâi-oân siā-hōe ūn-tōng thoân-thé lia̍t-toaⁿ lia̍t-chhut Tâi-oân ū tāi-piáu-sèng ê siā-hōe ūn-tōng cho·-chit kap thôan-thé.

Ji̍t-pún sî-tāiSiu-kái

Chiàn-āuSiu-kái