Tâi-pak-chiu Ti-sū (台北州知事) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi 1920 nî kàu 1945 nî Tâi-pak-chiu ê thóng-tī koaⁿ-oân.

Le̍k-jīm siu-kái

 • Aiga Terusato (相賀照鄉): 1920 nî 9 goe̍h 1 hō ~ 1921 nî 9 goe̍h 17 hō
 • Takada Tomizô (高田富藏): 1921 nî 9 goe̍h 17 hō ~ 1924 nî 12 goe̍h 23 hō
 • Yosioka Kôzô (吉岡荒造): 1924 nî 12 goe̍h 23 hō ~ 1927 nî 7 goe̍h 27 hō
 • Miura Rokurô (三浦碌郎): 1927 nî 7 goe̍h 27 hō ~ 1928 nî 7 goe̍h 21 hō
 • Takahasi Tikayosi (高橋親吉): 1928 nî 7 goe̍h 21 hō ~ 1929 nî 4 goe̍h 20 hō
 • Katayama Saburô (片山三郎): 1929 nî 4 goe̍h 20 hō ~ 1931 nî 5 goe̍h 8 hō
 • Uga Sirô (宇賀四郎): 1931 nî 5 goe̍h 8 hō ~ 1931 nî 9 goe̍h 12 hō
 • Hirayama Tai (平山泰): 1931 nî 9 goe̍h 12 hō ~ 1932 nî 3 goe̍h 15 hō
 • Nakase Setsuo (中瀨拙夫): 1932 nî 3 goe̍h 15 hō ~ 1933 nî 8 goe̍h 4 hō
 • Noguti Tosiharu (野口敏治): 1933 nî 8 goe̍h 4 hō ~ 1936 nî 2 goe̍h 26 hō
 • Imagawa Fukasi (今川淵): 1936 nî 2 goe̍h 26 hō ~ 1936 nî 10 goe̍h 16 hō
 • Fuzita Unzirô (藤田傊治郎): 1936 nî 10 goe̍h 16 hō ~ 1939 nî 1 goe̍h 28 hō
 • Tomizu Noboru (戶水昇): 1939 nî 1 goe̍h 28 hō ~ 1939 nî 12 goe̍h 28 hō
 • Kawamura Naooka (川村直岡): 1939 nî 12 goe̍h 28 hō ~ 1941 nî 5 goe̍h 14 hō
 • Miwa Kôsuke (三輪幸助): 1941 nî 5 goe̍h 14 hō ~ 1942 nî 7 goe̍h 3 hō
 • Yanai Zunzi (梁井淳二): 1942 nî 7 goe̍h 3 hō ~ 1943 nî 11 goe̍h 13 hō
 • Sakaguti Tikara (坂口主稅): 1943 nî 11 goe̍h 13 hō ~ 1944 nî 3 goe̍h 20 hō
 • Nisimura Kôani (西村高兄): 1944 nî 3 goe̍h 20 hō ~ 1945 nî 5 goe̍h 23 hō
 • Takahasi Mamoru (高橋衛): 1945 nî 5 goe̍h 23 hō ~ 1945 nî 10 goe̍h 25 hō

Pang-bô͘:Tâi-pak-chiu Ti-sū