Tâi-pak Kim-iông Tōa-lâu Kong-si

Tâi-pak Kim-iông Tōa-lâu Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (Hàn-jī: 台北金融大樓股份有限公司; Eng-gí: Taipei Financial Center Corporation) sī Tâi-pak 101 ê heng-kiàn kap êng-ūn ki-koan, tī 1997 nî iû 14 keng bîn-kan khì-gia̍p kiōng-tông cho͘-sêng.