Tâi-tiong-chiu (臺中州; Taityû-syû) sī Tâi-oân Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, 1920 nî siat-li̍p. Tâi-tiong-chiu ê hoān-ûi tio̍h sī kin-á-ji̍t ê Tâi-tiong-chhī, Chiang-hòa-koān kap Lâm-tâu-koān.

1925 nî ê Tâi-tiong-chiu hêng-chèng-khu
Tâi-tiong Chiu-thiaⁿ

Tâi-tiong Chiu-thiaⁿ siat tiàm Tâi-tiong-chhī.