Tân-sèngbu̍t-lí-ha̍k siōng ê ì-gī sī bu̍t-thé té-khòng giú áu he̍k-chiá teh-ap éng-hióng ê lêng-le̍k, ia̍h tio̍h sī kóng keng-kòe chia gōa-le̍k chok-iōng liáu-āu ē-tàng tó-tńg goân-lâi hêng-thé kap chhùn-chhioh ê lêng-le̍k.