Tân Sèng Ngô͘ Kóng chi loān

Tiong-kok Chîn-tiâu boa̍t-nî Tân Sèng, Ngô͘ Kóng léng-tō ê hoán-loān. Sī Tiong-kok le̍k-sú siāng thâu-pái chôan-kok-sèng ê lông-bîn khí-phàn.

Chîn-jī-sè goân-nî (se-gôan chêng 209-nî) chhit-goe̍h, tiàu-peng 900 ê lâng tūn-chù hî-iông, Tân-sèng kah Ngô͘ Kóng sī tūn-tiúⁿ. Tân Sèng phiàn chèng-lâng kóng in-ūi lo̍h-hō͘ jî bô hoat-tō͘ àn-sî piàⁿ-kàu-ūi tio̍h-ài chām-thâu, thâi-sí Chîn-tiâu koaⁿ-lī, sái-sō hōan-lāng hoán-loān.