Tông-chì (tong-sèng-loân)

1989 nî, Hiong-káng lâng Lîm E̍k-hoâ (林奕華) chhòng-pān tông-sèng-loân tiān-iáⁿ-choeh—"Hiong-káng tông-chì tiān-iáⁿ-choeh", in-ūi chit-ê goân-in, tông-chì chiâⁿ-choè tông-sèng-loân ê tāi-chheng[1][2]

Chham-khóSiu-kái

  1. Tâi-oân tiān-iáⁿ pit-kì - iáⁿ-tián sè-kài-koan
  2. Kap sèng-pia̍t ū-koan ê "tông-chì" it sû