Tāi-po͘-khu

Tāi-po͘-khu͘ (Hàn-jī: 大埔區; Eng-gí: Tai Po District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Sin-kài. 2006 nî ê jîn-khaú ū 29.3 bān. Tāi-po͘-khu͘ sī Hiong-káng bīn-chek tē-jī toā ê hun-khu.

Tāi-po͘-khu͘ ê ūi-tì.
Tāi-po͘-khu͘