Tāi-se-iûⁿ Cho͘ (NBA)

Tāi-se-iûⁿ Cho͘ (Eng-gí: Atlantic Division) sī NBA Tang-khu Liân-bêng ê chi̍t ê cho͘ (division), ē-kha ê kiû-tūi ū Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers kap Toronto Raptors.