Tāi-tông Lō͘

Tāi-tông Lō͘ (大同路) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t tiāu lō͘, hun toāⁿ hun chò Tāi-tông 1 Lō͘ (大同一路) kap Tāi-tông 2 lō͘ (大同二路). Chit tiâu lō͘ ê iân-tô͘ sǹg sī Ko-hiông siong-gia̍p tiong-sim chi̍t pō͘-hūn.

Tāi-tông Lō͘