Tāi Sūn (大順), 1644 nî kàu 1649 nî, ia̍h-sī kiò Lí Sūn (李順), sī Tiong-kok le̍k-sú siōng tī Bêng-tiâu boa̍t-nî iû lông-bîn-kun Chhoàng-ông Lí Chū-sêng thui-hoan Bêng-tiâu liáu-āu kiàn-li̍p ê chèng-khoân, m̄-koh āu-lâi koh khì hō͘ Chheng-tiâu kek-pāi pēng siau-bia̍t.