Bêng-tiâu (明朝) sī tùi 1368 nî kàu 1644 nî ê chi̍t-ê tè-kok, sī tè-chè Tiong-kok ê tē bé-jī ê ông-tiâu, tī Goân-tiâu āu-piah, tī Chheng-tiâu í-chêng. Tē-it ê hông-tè sī Bêng-thài-chó͘ Chu Goân-chiong. Bêng-tiâu mā-sī siōng-bé chi̍t-ê Hàn-jîn ông-tiâu, 1644 nî hō͘ Boán-chiu-cho̍k ê Chheng-tiâu chhú-tāi, ông-ūi koh tī Lâm Bêng it-ti̍t iân-sio̍k kàu 1662 nî.

Tāi Bêng
大明
1368 nî–1644 nî
Bêng-tiâu hông-tè ê ìn-á
hông-tè ê ìn-á
Bêng-tiâu ê pán-tô͘.
Bêng-tiâu ê pán-tô͘.
Siú-to͘ Lâm-kiaⁿ
(1368–1644)
Pak-kiaⁿ
(1403–1644)
Koaⁿ-hong gí-giân Hàn-gí
Chèng-hú kun-chú-chè
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1368 nî
• Pang-hoāi
1644 nî
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Goân-tiâu
Hō͘ Kim
Tāi Sūn
Lâm Bêng
Phû-tô-gâ léng Ò-mn̂g
Taⁿ siok-tī  Tiong-kok

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ming Dynasty

Bêng-tiâu
Chiap-sio̍k
Guân-tāi
Tiong-kok kok tiâu-tāi [en]
1368–1644
Kè-sio̍k
Tshing-kok