chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1330 nî-tāi | 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi
: 1363 nî | 1364 nî | 1365 nî | 1366 nî | 1367 nî | 1368 nî | 1369 nî | 1370 nî | 1371 nî | 1372 nî | 1373 nî
1368 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-bī
kàu
Bō͘-sin
Gregorius le̍k 1368 nî
MCCCLXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1912 nî
Tō-kàu-le̍k 4065 nî
Hoê-le̍k 769~770
Hông-kì 2028 nî
Tân-kì 3701 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5128~5129
Se-chōng-le̍k im hoé iûⁿ (me mo lug)
kàu
iông thó͘ kâu (sa pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1423 – 1424
- Shaka Samvat 1290 – 1291
Iran le̍k 746 – 747
Runic le̍k 1618
Assyria le̍k 6118 nî
Ethiopia le̍k 1362~1363

1368 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1368 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái