chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi
: 1368 nî | 1369 nî | 1370 nî | 1371 nî | 1372 nî | 1373 nî | 1374 nî | 1375 nî | 1376 nî | 1377 nî | 1378 nî
1373 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-chú
kàu
Kùi-thiú
Gregorius le̍k 1373 nî
MCCCLXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1917 nî
Tō-kàu-le̍k 4070 nî
Hoê-le̍k 774~776
Hông-kì 2033 nî
Tân-kì 3706 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5133~5134
Se-chōng-le̍k iông chúi chhí (chu pho byi)
kàu
im chúi gû (chu mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1428 – 1429
- Shaka Samvat 1295 – 1296
Iran le̍k 751 – 752
Runic le̍k 1623
Assyria le̍k 6123 nî
Ethiopia le̍k 1367~1368

1373 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1373 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái