chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi
: 1370 nî | 1371 nî | 1372 nî | 1373 nî | 1374 nî | 1375 nî | 1376 nî | 1377 nî | 1378 nî | 1379 nî | 1380 nî
1375 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 1375 nî
MCCCLXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1919 nî
Tō-kàu-le̍k 4072 nî
Hoê-le̍k 777~778
Hông-kì 2035 nî
Tân-kì 3708 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5135~5136
Se-chōng-le̍k iông bo̍k hó͘ (shing pho stag)
kàu
im bo̍k thò͘ (shing mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1430 – 1431
- Shaka Samvat 1297 – 1298
Iran le̍k 753 – 754
Runic le̍k 1625
Assyria le̍k 6125 nî
Ethiopia le̍k 1369~1370

1375 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1375 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái