chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1340 nî-tāi | 1350 nî-tāi | 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi
: 1369 nî | 1370 nî | 1371 nî | 1372 nî | 1373 nî | 1374 nî | 1375 nî | 1376 nî | 1377 nî | 1378 nî | 1379 nî
1374 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-thiú
kàu
Kap-în
Gregorius le̍k 1374 nî
MCCCLXXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1918 nî
Tō-kàu-le̍k 4071 nî
Hoê-le̍k 776~777
Hông-kì 2034 nî
Tân-kì 3707 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5134~5135
Se-chōng-le̍k im chúi gû (chu mo glang)
kàu
iông bo̍k hó͘ (shing pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1429 – 1430
- Shaka Samvat 1296 – 1297
Iran le̍k 752 – 753
Runic le̍k 1624
Assyria le̍k 6124 nî
Ethiopia le̍k 1368~1369

1374 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1374 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái