Bêng Thài-chó͘ (明太祖; 1328 nî 11 goe̍h 19 ji̍t – 1398 nî 6 goe̍h 24 ji̍t) sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê khai-kok hông-tè. Bêng Thài-chó͘ pún-miâ Chu Tiông-pat (朱重八), āu-lâi kái hō-chòe Gôan-chiong (元璋), pió-jī Kok-sūi (國瑞). Chu Gôan-chiong tī hiān-sî ê An-hui-séng Hōng-iông-kōan chhut-sì. biō-hō Thài-chó͘, sè-hō Ko-hông-tè (高皇帝).

Bêng Thài-chó͘.