Toghon Temür (Bông-kó͘-gí: ᠲᠤᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ, 1320 nî 5 goe̍h 25 ji̍t – 1370 nî 5 goe̍h 23 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Ukhaantu Khan (ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1333 nî kàu 1370 nî chāi-ūi. 1368 nî, Bêng-tiâu ê pō͘-tūi phah kàu Goân Tāi-to͘ (kin-á-ji̍t ê Pak-kiaⁿ), i cháu tńg--khì Bô·-pak.

Ukhaghatu Khan
Хутагт хаан
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1333 nî 7 goe̍h 19 ji̍t – 1370 nî 5 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Rinchinbal
Kè-jīm Biligtü Khan (Pak Goân)
Chu Goân-chiong (Tāi Bêng)
Choân-miâ
Toghon Temür (ᠲᠤᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ, Тогоонтөмөр)
Liân-hō sî-kan
  • Chì-sūn (至順): 1333
  • Goân-thóng (元統): 1333–1335
  • Chì-goân (至元): 1335–1340
  • Chì-chèng (至正): 1341–1370
Chun-hō
Ukhaghatu Khan (ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Хутагт хаан)
Sē-hō
Soan Jîn Phó͘ Hàu Hông-tè (宣仁普孝皇帝), Sūn Hông-tè (順皇帝)
Biō-hō
Hūi-chong (惠宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Khutughtu Khan
Lāu-bú Mailaiti
Chhut-sì 1320 nî 5 goe̍h 25 ji̍t(1320-05-25)
Kòe-sin 1370 nî 5 goe̍h 23 ji̍t (49 hòe)

I ê Hàn-gí biō-hōGoân Hūi-chong (元惠宗), Bêng-tiâu hō͘ i ê sē-hō sī Sūn Hông-tè (順皇帝).