Rinchinbal (Bông-kó͘-gí: ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ, 1326 nî 5 goe̍h 1 ji̍t – 1332 nî 12 goe̍h 14 ji̍t) sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1332 nî 10 goe̍h kàu 12 goe̍h chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Lêng-chong (元寧宗), sē-hōChhiong-sèng Sū-hàu Hông-tè (沖聖嗣孝皇帝).

Rinchinbal
Ринчинбал
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1332 nî 10 goe̍h 23 ji̍t – 1332 nî 12 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Jayaatu Khan
Kè-jīm Ukhaghatu Khan
Choân-miâ
Rinchinbal (ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ, Ринчинбал)
Liân-hō kap sî-kan
Chì-sūn (至順): 1332
Sē-hō
Chhiong-sèng Sū-hàu Hông-tè (沖聖嗣孝皇帝)
Biō-hō
Lêng-chong (寧宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Khutughtu Khan
Lāu-bú Babusha
Chhut-sì 1326 nî 5 goe̍h 1 ji̍t(1326-05-01)
Kòe-sin 1332 nî 12 goe̍h 14 ji̍t (6 hòe)